dostępne informacje

 

Ajnenkiel Józef

DATA I MIEJSCE URODZENIA: b.d.

DATA PRZYBYCIA: 7 VIII 1944 więzienie policyjne przy ul. Sterlinga 16 w Łodzi
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA: 12 X 1944 do KL Gross Rosen
DATA ŚMIERCI: b.d.
INFORMACJE DODATKOWE: Działacz PPS, kierownik kasy chorych w Łodzi. Należał do Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Wraz z rodziną pracował przy druku i kolportażu,,Wiadomości Polskich”. Aresztowany 5 VII 1944 r. Więziony w KL Gross-Rosen, KL Sachsenhausen oraz KL Buchenwald, gdzie zginął 17 XII 1944 r.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl