dostępne informacje

 

Braun Jan Tymoteusz

DATA I MIEJSCE URODZENIA: b.d.
DATA PRZYBYCIA: X 1939 z Łodzi
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA: X 1939 do Krakowa
DATA ŚMIERCI: b.d.
INFORMACJE DODATKOWE: Był kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 30 im. św. Stanisława Kostki w Łodzi, przy ul. Wspólnej 5/7. Był również działaczem okręgu łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz prezesem Polskiej Organizacji Wojskowej w okręgu łódzkim.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl