dostępne informacje

 

Broda Karol

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 14 XI 1908, Pawłowice

DATA PRZYBYCIA: 16 XI 1939, osadzony po aresztowaniu
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA: 25 III 1940, zwolniony
DATA ŚMIERCI: 24 I 1944 w KL Mauthausen-Gusen
INFORMACJE DODATKOWE: 27 XI 1924 r. wstąpił do zgromadzenia księży misjonarzy w Krakowie. Pracował jako misjonarz ludowy i dyrektor grupy misyjnej w Wilnie. Po wybuchu wojny przebywał w Pabianicach. Aresztowany 16 XI 1939 r. i osadzony na Radogoszczu. Po zwolnienu rozpoczął działalność w konspiracji w Warszawie. Aresztowany ponownie 20 V 1942 r. i osadzony na Pawiaku, następnie wywieziony do Mathausen-Gusen.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl