dostępne informacje

 

Hirszber vel Majer Emil vel Emanuel

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 15 X 1872, Łódź

DATA PRZYBYCIA: 9 XI 1939 osadzony po aresztowaniu
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA:
DATA ŚMIERCI: 23 XI 1939, zamordowany
INFORMACJE DODATKOWE: Rodzice: Jakub i Ernestyna Kot, inżynier mechanik, przemysłowiec, właściciel fabryki trykotarzy. Student mechaniki w Dorpacie i Rydze. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w fabrycę ojca, początkowo jako kierownik przędzalni, a od 1915 współwłaściciel. Był dyrektorem ,,Towarzystwa Wyrobów Trykotarzowych i dzianych Jakub Hirszberg i Wilczyński w Łodzi” przy ul. Spacerowej 23/25, a po przekształceniu w spółkę akcyjną, został dyrektorem zarządu spółki. Po I wojnie był sędzią przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Aresztowany 9 XI 1939 r.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl