dostępne informacje

 

Orzeł Jerzy

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 30 X 1920, Dąbrowa Górnicza

DATA PRZYBYCIA: XI 1939 z Rudy Pabianickiej
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA: 8 II 1940 zwolniony
DATA ŚMIERCI: b.d.
INFORMACJE DODATKOWE: Pracownik umysłowy. Rodzice: Bolesław i Anna. Mieszkał w Łodzi. Pod nadzorem Wermachtu pracował na lotnisku na Lublinku, skąd uciekł do Łowicza. Wrócił do Łodzi. 5 X 1939 r. zostaje aresztowany i osadzony w obozie w b. fabryce Bayera, potem w b. fabryce Glazera. Na początku stycznia 1940 r. wraz z częścią więźniów zostaje przeniesiony do b. fabryki Abbego.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl