dostępne informacje

 

Piekieliński (Piekielny) Józef

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 4 II 1897, Szadek

DATA PRZYBYCIA: 1939
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA: I 1940 zwolniony
DATA ŚMIERCI: 9 III 1942, KL Dachau
INFORMACJE DODATKOWE: Duchowny katolicki. Święcenia kapłańskie przyjął w 1919 r. Był wikarym w Bogdanowie pow. piotrkowski, proboszczem w Jaworznie. Aresztowany we wrześniu 1939. Osadzony na Radogoszczu. W połowie stycznia 1940 zwolniony. Ponownie aresztowany 6 X 1941 r. Więziony w Konastantynowie Łódzkim, od 30 X 1941 r. w KL Dachau.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl