dostępne informacje

 

Tomalak Leon

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 27 III 1900, Hamburg

DATA PRZYBYCIA: zwięzienia policyjnego przy ul. Sterlinga 16 w Łodzi
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA:
DATA ŚMIERCI: 17/18 I 1945 zginął w trakcie masakry
INFORMACJE DODATKOWE: Rodzice: Wojciech iFranciszka z d.Rubas. Zawodowy podoficer WP. Przed wojną pracownik kolei jako dyżurny ruchu, potem kierownik pociągu. Należał do Armii Krajowej. Aresztowany 1 VI1944 r. w Ostrowie za przynależność do AK. Był więziony w Kaliszu, w więzieniu przy ul. Sterlinga 16 w Łodzi.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl