BAZA ŹRÓDŁOWA

Informacja

Najważniejsze źródła, które posłużyły do opracowania Kartoteki osób przetrzymywanych w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym, obozie przejściowym oraz obozie przesiedleńczym:

1) zbiory Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Wykaz więźniów Radogoszcza poddanych kąpieli i odwszeniu

Notatnik sanitariusza izby chorych

Lista rzeczy, z którymi więźniowie zgłaszali się na izbę chorych

Kopia księgi zmarłych i pochowanych na cmentarzu na Kurczakach

Rejestr – paczek wysyłanych do więźniów

Lista osób przebywających w obozie pracy na Widzewie

Korespondencja Działu Naukowego z więźniami i ich rodzinami

Oświadczenia rodzin więźniów

 

2) akta Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, zespół Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

3) akta Archiwum Państwowego w Łodzi

4) akta ArolsenArchives

5) monografie i artykuły naukowe

Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego, red. A. Galiński i M. Budziarek, Łódź 1992.

Majewska L., Powstańcy z bagażem Kraju Warty. Przyszli i byli uczestnicy Powstania Warszawskiego więzieni na Radogoszczu w Łodzi w czasie II wojny światowej, [w:] Dziś idę walczyć, Mamo… 78. rocznica Powstania Warszawskiego, red. B. Michalec, T. Skoczek, Warszawa 2022.

Nowacka M., Radogoszcz, Łódź 1948.

 

6) literatura wspomnieniowa

Wypijewski J., Chleb mojego życia, Włocławek 2004.

Rapalski S., Byłem w piekle. Wspomnienia z Radogoszcza, Łódź 1969.

Zarachowicz W., Nas nie pożarły płomienie, Warszawa 1991.

 

7) prasa

„Rocznik Wieluński”

„Kurier Łódzki”

„Kurier Popularny”

„Ilustrowany Kurier Polski”

„Kronika Miasta Łodzi”

„Gazeta Łódzka”