INFORMACJE

Obóz przesiedleńczy

Po zajęciu Łodzi, Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania ludności z centrum miasta, by pozyskać dla siebie atrakcyjne nieruchomości. Pozbawionych dachu nad głową łodzianin lokowano w parterowym budynku dawnej tkalni fabryki Samuela Abbego znajdującej się przy szosie zgierskiej (dziś ul . Zgierska 147). W wyniku tej akcji wysiedlono m.in. mieszkańców z osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego.

Wysiedlane rodziny były przetrzymywane w obozie przez kilka dni, do czasu zgromadzenia odpowiedniej liczby osób do wywózki. Transportowano je wagonami towarowymi do Generalnego Gubernatorstwa, głównie do Krakowa, także do Krosna, Jasła i na Kielecczyznę.

Obóz istniał od końca 1939 r. do czerwca 1940 r.