dostępne informacje

 

Rżewski Aleksy

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 6 VII 1885, Łódź

DATA PRZYBYCIA: 10 XI 1939
DATA TRANSPORTU DO INNEGO MIEJSCA:
DATA ŚMIERCI: XI 1939, zamordowany w lesie łagiewnickim

INFORMACJE DODATKOWE: Rodzice: Władysław i Józefa.
Od 11 roku życia pracował w przędzalni fabryki włókienniczej. Był członkiem Koła Oświaty Narodowej, pozostając pod ideowymi wpływami Ligi Narodowej. W 1904 r. wstąpił do Organizacji Bojowej PPS. Wziął udział rewolucji 1905 r. Wszedł w skład Łódzkiego Komitetu Okręgowego PPS. W nocy z 12 na 13 XII 1907 r. został aresztowany wraz z kilkoma członkami Zarządu Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Włóknistego i zamknięty w więzieniu przy ul. Cegielnianej w Łodzi. 22 II 1908 r. wyrokiem Tymczasowego Sądu Wojennego został skazany na zesłanie do Guberni Orenburskiej. Przed wysłaniem w daleką syberyjską odsiadywał wyrok w więzieniu w Sieradzu oraz w Warszawie. Zsyłka wiodła przez Nowogród, Samarę, Czelabińsk i Woskriesienskoje. W 1909 r. uciekł i powrócił do Łodzi. Zagrożony aresztowaniem wyjechał na emigrację do Francji i Niemiec. W 1910 r. wrócił do Łodzi, by pracować w Łódzkich Elektrycznych Kolejach Dojazdowych. W 1917 r. został wybrany do Rady Miejskiej. Działał jako aktywny publicysta ,,Łodzianki”, krytykujący w sposób dosadny okupację niemiecką . 2 XII 1917 r. został aresztowany i wysłany do więzienie przy ul. Gdańskiej. Uciekł w trakcie transportu. Od 4 XII 1918 r. był komisarzem rządowy miasta Łodzi, w latach 1919 – 1923 prezydentem miasta, 1927 – 1933 starostą powiatu łódzkiego. 5 IX 1939 r. wszedł do grupy konspiracyjnej zorganizowanej przez mjr. Kazimierza Kowalskiego. Został aresztowany 10 XI 1939 r. i osadzony w obozie na Radogoszczu.

MATERIAŁ JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
kartoteka@muzeumtradycji.pl